Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Пам’ятка для представників ЗМІ

11 вересня 2015, 11:11

 

          

Пам’ятка для представників ЗМІ

щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання

 

Шановні колеги – представники засобів масової інформації!

Ця пам’ятка розроблена для зручності та ефективності вашої роботи у Дніпропетровському окружному адміністративному суді під час висвітлення судового розгляду справ в залі судового засідання.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Впевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ в судовому порядку.

_____________________________________________________________________

 

Як відомо, стаття 129 (ч. 7) Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 7 і 12 Кодексу адміністративного судочинства України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

 

Нагадаємо, що з переліком справ, призначених до розгляду у Дніпропетровському окружному адміністративному суді можна ознайомитися на офіційній сторінці суду веб-сайті «Судова влада» у рубриці «Списки судових засідань»/«Списки справ призначених до розгляду» або за контактними телефонами: (056) 753-04-65, (056) 753-04-69. Також списки справ вивішуються на стенді, розміщеному в приміщенні суду. В списках можна знайти номер справи, прізвище судді, дізнатися про дату і час розгляду справи.

 

Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом (ч.3 ст.12 КАСУ).

 

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки (ч.4 ст.12 КАСУ).

 

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні (ч. 4 ст. 12 КАСУ).

 

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (п. 9 ст. 12 КАСУ).

 

До речі, кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом (згідно п. 2 ст. 12 КАСУ)

 

Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Наприклад, здійснювати звукозапис на мобільний телефон.

 

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. (згідно до ч.8 ст.12 КАСУ).

 

УВАГА! ЦЕ ВАЖЛИВО! Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із КЛОПОТАННЯМ до судді, який розглядає справу (зразок клопотання розміщено на офіційному веб-сайті Дніпропетровського окружного адміністративного суду).

 

При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Перед початком судового засідання Ви можете налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на початку судового засідання.

 

Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися також до адміністрації суду (Голови суду чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

 

Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.

 

Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань.

 

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

 

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

 

-    вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;

-    заслуховувати стоячи рішення суду;

-    дотримуватися тиші;

-    виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

-    додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

-    утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил;

 

Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні (згідно ч. 1 ст. 134 КАСУ).

 

        ЗАБОРОНЕНО робити в залі судового засідання:

1. Сперечатися із суддею, судовим розпорядником або працівником судової міліції .

2. Користуватися мобільним телефоном – відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи.

3. Вживати їжу або напої в залі судового засідання.

4. Жувати жувальну гумку.

5. Обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання – дотримуйтесь тиші.

6. Ставити запитання суддям після їхньої фрази - «Чи є у сторін запитання до тексту ухвали?» - це не прес-конференція, до того ж, відповідно до кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи.

7. Виходити із зали судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.

 

Нагадаємо, що учасники адміністративного процесу звертаються до судді «Ваша честь» (ч. 3 ст. 134 КАСУ).

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника (ч. 4 ст. 134 КАСУ).

 

Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками адміністративного процесу (глава 5 КАСУ).

 

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується перерва (ч. 2 ст. 134 КАСУ).

 

Представники ЗМІ, присутні у приміщенні суду поза межами судового засідання, зобов’язані дотримуватися правил журналістської етики та норм поведінки у місцях загального користування, у тому числі утримуватися від наполегливих спроб інтерв’ювання суддів та працівників апарату суду без їхньої згоди.

Звертаємо увагу, що суддя має право не надавати жодних коментарів щодо ухвалених судових рішень та ходу розгляду судових справ.

 

Намагання отримати інформацію у суддів без їхньої згоди може розцінюватися як прояв неповаги до суду та судді як представника судової влади.

 

Зневажливе ставлення до суддів не допускається.

 

З повагою, надією на розуміння та сподіванням на плідну і конструктивну співпрацю – відповідальна особа за зв’язки зі ЗМІ  Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

                                                                        

Контакти відповідальної особи за зв’язки зі  ЗМІ Дніпропетровського окружного адміністративного суду:

Потьомкіна Марина Віталіївна

роб. тел. 753-04-69

моб. тел. (098) 207-92-92

e-mail: inbox@adm.dp.court.gov.ua

Офіційний веб-сайт ДОАС: http://adm.dp.court.gov.ua

 

 

ПАМЯТКА

для представників ЗМІ

 

щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання

 

 

 

Під час судового засідання НЕ можна:

   Здійснювати фото- та відео зйомку

   без дозволу суду 

 

    Користуватися мобільними телефоном

 

 

   Вживати їжу та напої  

 

     

Ходити по залу судового засідання                     

 
   Створювати шум